Ως πιστοποιημένος συνεργάτης της NEOTEX® AEBE, μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στο χώρο της στεγάνωσης, μόνωσης και θερμομόνωσης, προστασίας δαπέδων, βερνίκια και χρώματα, επισκευαστικά και ενισχυμένα πλαστικά, μπορώ να κρίνω και να τοποθετήσω εγγυημένα το καταλληλότερο τσιμεντοειδή υλικό σε κάθε σας ανάγκη.

neotex