Υπάρχουνε δύο είδη σοβά, ο κλασικός συμβατικός σοβάς και ο έτοιμος σοβάς (πάστας). Ο κλασικός συμβατικός σοβάς αποτελείται από άμμο, ασβέστη και τσιμέντο, «εφαρμόζεται» με δύο τρόπους είτε με μηχάνημα εκτόξευσης (πρέσα) είτε με τα χέρια.

Ο πρώτος τρόπος είναι σαφώς πιο οικονομικός αλλά η ποιότητα της δουλειάς είναι ίδια!