Γιώργος Μ.

"Πολύ καλός επαγγελματίας, συνεπής στα ραντεβού και στους χρόνους παράδοσης αλλά και με γνώσης των νέων - τεχνολογικά αναπτυγμένων υλικών"

Απόστολος Π.

Ευρηματικός με γούστο και τεχνικά πολύ άρτιος...

Μαρία Ν.

Πολύ καλή δουλειά, σε πολύ καλή τιμή. Θα σας τον πρότεινα ανεπιφύλακτα!