Χρησιμοποιείται σε πολύ απαιτητικές περιπτώσεις (π.χ. λιμνάζοντα νερά σε πλάκα, εισροή υδάτων σε τοιχία ή τοίχους, πισίνες). Γίνεται με στεγανοποιητικά υλικά τσιμεντοειδούς βάση η συγκόλληση των οποίων είναι πολύ δυνατή, δημιουργούν ένα ειδικό φράγμα που αντέχει τις πιέσεις του νερού και εμποδίζουν την εισροή του. Επιπλέον δεν απαιτείται συντήρηση και επιδέχεται οποιαδήποτε εργασία (επίχρισμα, τοποθέτηση πλακιδίων).

Τα στεγανοποιητικά υλικά αντέχουν και στις αρνητικές πιέσεις και είναι μεγάλη η γκάμα αυτών για κάθε περίπτωση!