Εάν και εφόσον το επιτρέψει η κατασκευή του σπιτιού - χώρου και οι εφιστάμενοι τοίχοι είναι λιθόκτιστοι αναλαμβάνουμε υπεύθυνα και με εξαιρετικό αποτέλεσμα την αρμολόγηση και την ανάδειξη αυτού σε κάτι όμορφο και διαφορετικό.

Απίστευτο αποτέλεσμα, εφόσον υπάρχει η υποδομή!