Λόγω κλιματικών αλλαγών τα περισσότερα κτίρια έχουν προβλήματα με μύκητες και υδροστατισμούς σε ταβάνια και γωνίες τοίχων. Αυτό οφείλεται σε πρόβλημα θερμομόνωσης. Για να θερμομονώσουμε τα σημεία που υπάρχει το πρόβλημα χρησιμοποιούμε θερμομονωτικά υλικά που τοποθετούνται είτε εσωτερικά είτε εξωτερικά της επιφάνειας.

Η λύση που εφαρμόζουμε είναι η θερμομονωτική πλάκα 6 και 9 χιλιοστών DEPRON της NEOTEX που ενδείκνυται για εσωτερικό και εξωτερικό χώρο και εξιλασμένη ή διογκωμένη πολυστερίνη που ενδείκνυται κυρίως για εξωτερικό χώρο.